Plochá střecha, Praha-Modřany
online měření teplot

Zobrazení od do


Pod Lupotherm. Min: 9.43°C  Max: 14.50°C ΔT: 5.07K
Venkov.vzduch Min: -8.81°C  Max: 1.87°C ΔT: 10.68K
V hydroizolaci Min: -15.25°C  Max: 3.12°C ΔT: 18.37K
Vnitřní vzduch Min: 20.89°C  Max: 24.38°C ΔT: 3.49K
Nad Lupothermem Min: -7.18°C  Max: 4.56°C ΔT: 11.74K
Povrch stropu Min: 20.68°C  Max: 24.06°C ΔT: 3.38K

Výpočet U konstrukce dle ČSN 73 0540-4 (čl. 6.3.):
(hodnoty pro výpočet jsou vzaty jako průměr ze zobrazeného období)

          Θai − Θsim
U = ——————— =  
0.096 W/m2.K    R= 1/U = 10.451 m2.K/W
        Rsi . (Θai − Θe)


Odpovídá cca. 40 cm běžné izolace (minerální vlny, polystyrenu)


Θai = průměrná teplota vnitřního vzduchu = 22.41[°C]
Θsim = průměrná teplota vnitřního povrchu = 22.18 [°C]
Θe = průměrná venkovní teplota = -1.96 [°C]
Rsi = koeficient přestupového odporu = 0.10[m2.K/W]Aplikaci provedla firma: Hradstav s.r.o.       Viz.: foto / recenze

Skladba z exteriéru do interiéru:

 • Hydroizolace dvojitá (Elastec 40 + asfaltový pás Dekbit V60)
 • Prkenný záklop, 25mm
 • Reflexní folie 0,19mm (první vrstva z Lupothermu)
 • Rošt z dvojitých latí 2x 30x50mm (větraná mezera 5-6cm, spád 3%)
 • Lupotherm 8, 30mm (parotěsný, ukončený na fasádním EPS)
 • Rošt z dvojitých latí 2x 30x50mm (nevětraná mezera 5-6cm)
 • Původní hydroizolace
 • Původní záklop
 • Krokve (bez tepelné izolace)
 • SDK konstrukce
 • Sádrokartonový podhled