Plochá střecha, Praha-Modřany
online měření teplot

Zobrazení od do


Pod Lupotherm. Min: °C  Max: °C ΔT: 0K
Venkov.vzduch Min: °C  Max: °C ΔT: 0K
V hydroizolaci Min: °C  Max: °C ΔT: 0K
Vnitřní vzduch Min: °C  Max: °C ΔT: 0K
Nad Lupothermem Min: °C  Max: °C ΔT: 0K
Povrch stropu Min: °C  Max: °C ΔT: 0K

Výpočet U konstrukce dle ČSN 73 0540-4 (čl. 6.3.):
(hodnoty pro výpočet jsou vzaty jako průměr ze zobrazeného období)

          Θai − Θsim
U = ——————— =  
0 W/m2.K    R= 1/U = 0 m2.K/W
        Rsi . (Θai − Θe)

Nesmyslný výsledek U (R) způsobuje vyšší venkovní teplota, kdy se změní směr
toku tepla ze stěny do vzduchu. Pro správný výpočet je třeba změnit zobrazení
grafu na jiné, více chladnější období.


Θai = průměrná teplota vnitřního vzduchu = 0[°C]
Θsim = průměrná teplota vnitřního povrchu = 0 [°C]
Θe = průměrná venkovní teplota = 0 [°C]
Rsi = koeficient přestupového odporu = 0.10[m2.K/W]Aplikaci provedla firma: Hradstav s.r.o.       Viz.: foto / recenze

Skladba z exteriéru do interiéru:

  • Hydroizolace dvojitá (Elastec 40 + asfaltový pás Dekbit V60)
  • Prkenný záklop, 25mm
  • Reflexní folie 0,19mm (první vrstva z Lupothermu)
  • Rošt z dvojitých latí 2x 30x50mm (větraná mezera 5-6cm, spád 3%)
  • Lupotherm 8, 30mm (parotěsný, ukončený na fasádním EPS)
  • Rošt z dvojitých latí 2x 30x50mm (nevětraná mezera 5-6cm)
  • Původní hydroizolace
  • Původní záklop
  • Krokve (bez tepelné izolace)
  • SDK konstrukce
  • Sádrokartonový podhled